Par mums


Latvijas Podologu Biedrība pastāv kopš 2008. gada 7. jūlija

Biedrības darbības mērķi:
– attīstīt podoloģijas praksi un zinātni Latvijā;
– ieviest un izmantot jaunas tehnoloģijas un metodes pēdu aprūpē;
– veicināt ciešāku ārstu un citu medicīnas speciālistu sadarbību podoloģijā;
– veicināt sabiedrības izglītošanu podoloģijā un pēdu aprūpē;
– aizstāvēt podologu saimnieciskās un tiesiskās intereses, veicināt viņu profesionālo izaugsmi, sadarbību savā starpā, darba apzinīgumu un  pašierosmi.

Biedrības”Latvijas Podologu biedrība” valdes locekļu saraksts:
1.Tatjana Ivanova- valdes priekšsēdētāja, pandat@inbox.lv, 29107617
2. Agnija Helde- valdes priekšsēdētāja vietniece, agnija.helde@gmail.com, 29573936
3. Anda Kupča- valdes priekšsēdētāja vietniece
4. Sandra Jakovļeva– valdes locekle
5. Elīna Ozola– valdes locekle
6.Jolanta Kaļiņina – Alhimova- valdes locekle
7. Agate Seržante– valdes locekle

Biedrības “Latvijas Podologu biedrība” Ētikas komisija:
1.Līga Ārente- LMA Diabēta aprūpes māsu apvienības vadītāja, Ētikas komisijas locekle
2.Raimonds Karls- dermatologs, Ētikas komisijas loceklis
3.Ingrīda Znotiņa- podologs, Ētikas komisijas locekle
4.Mārīte Saulīte- podologs, Ētikas komisijas priekšsēdētāja

Sertifikācijas komisija:
1. Agnija Helde- sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, podologs (sertifikāta Nr. A-17827)
2. Tatjana Ivanova- sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, podologs (sertifikāta Nr. A-1546)
3. Solvita Martina- sertifikācijas komisijas sekretāre, podologs (sertifikāta Nr. A-11545)
4. Ingrīda Znotiņa- sertifikācijas komisijas locekle, podologs (sertifikāta Nr. A-11547)
5. Raimonds Karls- sertifikācijas komisijas loceklis, podologs (sertifikāta Nr. A-11550) (Ārsts, dermatologs)
6. Agate Seržante- sertifikācijas komisijas locekle, podologs (sertifikāta Nr. AE-08922)
7. Aelita Koha- sertifikācijas komisijas locekle, podologs (sertifikāta Nr. A-11548)


Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība