Par mums


Latvijas Podologu Biedrība pastāv kopš 2008. gada 7. jūlija

Biedrības darbības mērķi:
– attīstīt podoloģijas praksi un zinātni Latvijā;
– ieviest un izmantot jaunas tehnoloģijas un metodes pēdu aprūpē;
– veicināt ciešāku ārstu un citu medicīnas speciālistu sadarbību podoloģijā;
– veicināt sabiedrības izglītošanu podoloģijā un pēdu aprūpē;
– aizstāvēt podologu saimnieciskās un tiesiskās intereses, veicināt viņu profesionālo izaugsmi, sadarbību savā starpā, darba apzinīgumu un  pašierosmi.

Biedrības”Latvijas Podologu biedrība” valdes locekļu saraksts:
Tatjana Ivanova- valdes priekšsēdētāja, pandat@inbox.lv, 29107617
Mārīte Saulīte- valdes priekšsēdētāja vietniece, mmsaulite@inbox.lv, 26445020
Agnija Helde- valdes priekšsēdētāja vietniece, agnija.helde@gmail.com, 29573936
Solvita Martina – valdes locekle
Ingrīda Znotiņa- valdes locekle
Jolanta Kaļiņina- valdes locekle
​Anete Āboltiņa- valdes locekle

Biedrības “Latvijas Podologu biedrība” Ētikas komisija:
Līga Ārente- LMA Diabēta aprūpes māsu apvienības vadītāja, Ētikas komisijas locekle
Raimonds Karls- dermatologs, Ētikas komisijas loceklis
Ingrīda Znotiņa- podologs, Ētikas komisijas locekle
Mārīte Saulīte- podologs, Ētikas komisijas priekšsēdētāja

Sertifikācijas komisija:
Mārīte Saulīte- sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, Mg.sc.educ., podologs
Solvita Martina- sertifikācijas komisijas sekretāre, Mg.sc.sal., podologs
Raimonds Karls- sertifikācijas komisijas loceklis, dermatologs
Andra Valtere- sertifikācijas komisijas locekle, endokrinologs
Aelita Koha- sertifikācijas komisijas locekle, Mg.sc.educ., LU PSK studiju programmas Podoloģija vadītāja
Tatjana Ivanova- sertifikācijas komisijas locekle, Mg. paed., biedrības “Latvijas Podologu biedrība” valdes priekšsēdētāja
Ingrīda Znotiņa- sertifikācijas komisijas locekle, Bc.sc.sal., podologs


Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība