Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru vai Biedrības atbalstītāju, valdē personīgi iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu-

(pieteikuma anketu).