Biedru naudas apmērs un iestāšanās maksa Latvijas Podologu biedrībā
“Latvijas Podologu biedrības” 11. kopsapulces lēmums no 28.11.14.
Iestāšanās maksa fiziskām personām: Eur 20.00
Iestāšanās atbalstītāja maksa juridiskām personām- saskaņā ar noslēgto līgumu
Biedru naudas gada maksas apmērs fiziskām personām: Eur 35.00
Biedru naudas gada maksas apmērs juridiskām personām- saskaņā ar noslēgto līgumu

Rekvizīti maksājumu veikšanai:
“Latvijas Podologu biedrība”
Reģ. nr. 40008129077
Maltas iela 15-33, Rīga, LV-1057
Banka: Swedbank
HABA LV 22
IBAN konts: LV14HABA0551022731327

Maksājuma uzdevumā lūdzu norādīt par ko tiek maksāts. Piemēram:
Vārds Uzvārds, p.k. ……-….. iestāšanās maksa Latvijas Podologu biedrībā par 2019. gadu.
Vārds Uzvārds, p.k. ……-….. biedra nauda par 20… gadu.

Juridiskās personas norāda firmas nosaukumu, reģistrācijas numuru un norāda par ko tiek maksāts.