Pēdu aprūpes kabineti

PODOLOGS ir  ārstniecības speciālists ar 1. līmeņa profesionālo augstāko kvalifikāciju, kurš piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā.
Podologs savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas padotībā esošajās iestādēs un/vai jebkuras formas un piederības uzņēmējsabiedrībā.

Vārds Uzvārds Specialitāte Pilsēta Darbavieta Adrese Specializācija Telefons Web lapa
Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība