Resertifikācija

Neskaidrību gadījumā par podologu sertifikāciju un/vai resertifikāciju, vērsties pie sertifikācijas komisijas sekretāres Solvitas Martinas ar jautājumiem uz epastu- solvitamartina@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni: +37128444147

Resertifīkācijas dokumenti tiek pieņemti līdz 2021. gada 29. oktobrim, Skanstes ielā 50, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1013.

Dokumentus pieņems sertifikācijas komisijas locekle Tatjana Ivanova, iepriekš zvanot uz mob. tālr.: 29107617 un saskaņojot laiku.

Resertifikācijas dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

  1. Resertifikācijas iesniegums 2 eksemplāri;
  2. Profesionālās darbības pārskats 1 eksemplārs;
  3. Prakses vietas apraksts un epidemioloģijas nodrošinājums, VID reģistrācijas numurs (attiecas uz privātpraksi un pašnodarbinātām personām), uz atsevišķas lapas brīvā formā, elektroniski, ar foto no darba vietas.

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti ir jāaizpilda elektroniski un jāizdrukā no Podologu biedrības mājas lapas. “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, MK noteikumi Nr.943.

Dokumentu iesniegšana Brīvības gatvē 223, Rīga, LV-1039, pirmdienās un trešdienās no 8 00 – 16 00, iepriekš zvanot Tajanai Ivanovai uz mob. tālr.: 29107617.

Maksa par resertifikāciju ir EUR 48,38 (MK 27.08.2013. noteikumi Nr.672 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)*
Cena ar PVN
(euro)
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana aptaujas anketa 14,23 0,00 14,23
2. Resertifikācija resertifikācijas lapa 24,19 0,00 24,19
3. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana sertifikāts/ dublikāts 9,96 0,00 9,96

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Podologu Biedrība
Reģ. nr. 40008129077
Adrese: Maltas iela 15-33, Rīga, LV-1057
Banka: Swedbank
HABA LV22
IBAN konts: LV14HABA0551022731327

Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība