Resertifikācija

Neskaidrību gadījumā par podologu sertifikāciju un/vai resertifikāciju, vērsties pie sertifikācijas komisijas sekretāres Solvitas Martinas ar jautājumiem uz epastu- solvitamartina@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni: +37128444147

Resertifikācijas dokumenti tiek pieņemti līdz 2024. gada 22. februārim, Skanstes ielā 50, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1013.

Dokumentus pieņems sertifikācijas komisijas locekle Tatjana Ivanova, iepriekš zvanot uz mob. tālr.: 29107617 un saskaņojot laiku.

Resertifikācijas dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

  1. Resertifikācijas iesniegums 2 eksemplāri;
  2. Profesionālās darbības pārskats 1 eksemplārs;
  3. Resertifikācijas lapa 2 eksemplāri.
  4. Prakses vietas apraksts un epidemioloģijas nodrošinājums, VID reģistrācijas numurs (attiecas uz privātpraksi un pašnodarbinātām personām), uz atsevišķas lapas brīvā formā, elektroniski, ar foto no darba vietas.

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti ir jāaizpilda elektroniski un jāizdrukā no Podologu biedrības mājas lapas. “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”, MK noteikumi Nr.943.

Dokumentu iesniegšana Skanstes ielā 50, Vidzemes priekšpilsētā, Rīgā, LV-1013, pirmdienās un trešdienās no 8 00 – 16 00, iepriekš zvanot Tatjanai Ivanovai uz mob. tālr.: 29107617.

Maksa par resertifikāciju ir EUR 48,38 (MK 27.08.2013. noteikumi Nr.672 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)*
Cena ar PVN
(euro)
1. Profesionālās darbības pārskata izvērtēšana aptaujas anketa 14,23 0,00 14,23
2. Resertifikācija resertifikācijas lapa 24,19 0,00 24,19
3. Sertifikāta vai tā dublikāta noformēšana, reģistrēšana un izsniegšana sertifikāts/ dublikāts 9,96 0,00 9,96

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Podologu Biedrība
Reģ. nr. 40008129077
Adrese: Maltas iela 15-33, Rīga, LV-1057
Banka: Swedbank
HABA LV22
IBAN konts: LV14HABA0551022731327

Lejuplādējamie dokumenti:

Iesniegums podologu resertifikācijas komisijai Resertifikācijas lapa Prof. darbības pārskats

 

Saistošie dokumenti:

MK noteikumi nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība MK noteikumi nr.672 Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Dokumentu pieprasījums uz e-pastu


Ievadiet savu e-pastu:

Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība