Tālākizglītības konference podologiem

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KONFERENCE PODOLOGIEM

MULTIDISCIPLINĀRĀS KOMANDAS NOZĪME PODOLOĢIJAS PRAKSĒ 10.02.2017.
Copyright 2019 Podologubiedrība | All Rights Reserved | Podologu biedrība